تماس از طریق فرم

راه دیگر تماس با ما

شما می‌توانید جهت ارتباط بیشتر با تیم سرویس پشتیبان و عقد قرارداد همکاری به آدرس زیر مراجعه کنید.

آدرس:

تهران، خیابان ایران

تلفن:

دفتر مرکزی:   ۰۶۷ ۳۱ ۳۳۱

شمال تهران:     ۲۲۷ ۹۹ ۲۲۸

غرب تهران:      ۰۱۷ ۵۹ ۴۴۸

شرق تهران:    ۹۶ ۱۵ ۴۹ ۷۷

تمامی مناطق تهران:     ۳۳۱۳۱۹۶۸،  ۳۳۱۳۳۱۸۵،  ۳۳۱۳۴۳۶۵

تلفکس دفتر مرکزی:     ۳۳۱۳۱۹۶۸

ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

پنج شنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰